[ENG]
OPEN CALL UNM OSLO 2023

Ung Nordisk Musik (UNM) Denmark calls for works for the 2023 festival in Oslo, Norway. UNM is a festival of contemporary music and sound art organized in turn by each of five Nordic countries. Pieces from Baltic countries will also be included in the festival. UNM was established in 1946, making it one of the oldest festivals of its kind in the world. The festival presents works created by composers and sound artists 30 years and younger who are from or based in the Nordic and Baltic countries. The aim of the festival is an increased exchange of views and musical expressions throughout this region.

This call is open to any artist or artist collective who are citizens or residents in Denmark, are 30 years or younger at the time of application, and work with music or sound as the primary element of their work. The works will be selected by a country specific jury. 

This year we encourage applicants to submit pieces within the following focus areas: Vocal music (ensemble, choral and solo vocalists) and multimedia/interdisciplinary pieces. This does not exclude applicants of all other styles and ensemble types to apply. The selection process will not give preference to a specific style of piece and we encourage all applications to apply with their best work, regardless of instrumentation or style. 

Five pieces will be selected from the following countries: Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland. One piece each will be selected from Estonia, Latvia and Lithuania.

Please read the terms and conditions below carefully before making a submission.


Terms & Conditions

 1. Applicants must be 30 years or younger at the time of applying. An exception to the age requirement is made if the applicant is studying at the bachelor level in a program related to sound art and/or composition for the first time. Applicants must be a Danish citizen or residing in Denmark.
 2. Applications must be submitted in English, they must be anonymous and must be marked by a pseudonym of the applicant’s choice. Each piece submitted should have an individual pseudonym. Files (i.e. scores, recordings and other descriptive texts of the work) must be marked by the chosen pseudonym. Please ensure that all full names, dedications and performer information are erased from all scores, media, metadata, etc. All material and a filled out application form must be sent to: apply@ungnordiskmusik.dk
 3. Applicants will be asked to send personal information separately from the evaluation materials which will only be seen by the boards of UNM and used for administrative purposes. 
 4. We ask that materials such as scores, texts, sound files and video files to be uploaded on either Google Drive or Dropbox platforms. The links to the materials should not expire. Please remember to remove all metadata or information which may reveal your identity to the jurors.
 5. Applicants may participate up to a total of five UNM festivals regardless of which country they participate with. If an applicant is eligible for applying in more than one country, they are only permitted to apply for one country, otherwise both applications will be disqualified.
 6. The selection of works made by the jury of professional artists will be altered according to gender quotas if necessary.
 7. Each applicant may send a total of 2 works.
 8. A total of 5 works will be selected from each of these countries: Denmark, Finland, Norway, Iceland and Sweden. A total of 1 piece will be selected from each of these countries: Estonia, Latvia and Lithuania.’
 9. As an important part of the application, applicants MUST nominate a juror for next year’s jury. The nominated juror must be a professional composer, musician or sound artist not affiliated with UNM or institutes of higher learning in the arts in Denmark. It’s very important for UNM that applicants send in well considered suggestions, as an unbiased and independent jury is key to ensuring a democratic and diverse selection of works.
 10. There are no criteria for ensemble size and/or stylistic requirements. UNM Norway commits to producing a performance or exhibition of all selected works. However, UNM Norway cannot offer a full symphony orchestra for the 2023 festival. Instead, a flexibly sized sinfonietta will be available. 
 11. The application deadline is June 15th 2022 at 23:59 CEST.

//

[DK]

OPEN CALL UNM OSLO 2023

Ung Nordisk Musik (UNM) Danmark inviterer til call for works ved 2023-festivalen i Oslo, Norge. UNM er en festival for ny musik og lydkunst organiseret på skift af hver af de fem nordiske lande. Værker fra de Baltiske lande vil også blive inkluderet i dette års festival. UNM blev etableret i 1946, hvilket gør det til en af de ældste festivaler af sin slags. Festivalen præsenterer værker af unge komponister og lydkunstnere under 30 år fra og/eller baseret i de nordiske lande. Festivalen er et mødested for nordiske kunstnere og skaber netværk og indsigt i de forskellige scener på tværs af landene.

I år opfordrer vi særligt ansøgere til at indsende værker med fokus på vokal musik (ensemble, kor og solosangere) samt interdisciplinære værker med et multimedie fokus. Dette ekskluderer ikke andre stilarter eller værker for andre ensembler. Der bliver ikke givet preference til en bestemt type værker i den uafhængige udvælgelsesproces og UNM opfordrer alle ansøgere til at indsende de værker, som de mener er deres bedste værker, uanset format. 

Fem værker vil blive udvalgt fra hver af de følgende lande: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Et værk vil blive udvalgt fra henholdsvis Estland, Letland og Litauen.

Læs venligst betingelserne for at indsende værker herunder.

Betingelser

 1. Ansøger skal være 30 år eller yngre på ansøgningstidspunktet. Der laves en undtagelse for ansøgere der studerer musik/kunst (for første gang) på bachelorniveau. Ansøgere skal være borgere eller bo i Danmark.
 2. Alle ansøgninger skal være på engelsk. 
 3. Alle ansøgninger skal være anonymiseret og der skal gøres brug af et unikt pseudonym til hver indsendt værk. Sørg for at alle navne, dedikationer og informationer om tidligere opførelser er slettet fra nodematerialet, videomateriale, metadata, o.l.. Ansøgere vil også blive bedt om at sende deres personlig information, denne vil kun blive set af UNMs bestyrelse og brugt administrativt.
 4. Ansøgere kan deltage i UNM allerhøjst 5 gange, uanset hvilket land de deltager fra. Hvis man er berettiget til at søge fra flere lande, skal man vælge og kun ansøge fra et land. Hvis man ansøger for to lande vil ansøgningen blive diskvalificeret.
 5. Udvælgelsen af værker sker af en uafhængig jury af 3 professionelle komponister/musikere. Juryens udvælgelse blive tilpasset kønskvoter, hvis dette er nødvendigt. Hvis mindst to mandlige og to ikke mandlige komponister har fået point af juryen, vil mindst to mandlige og to ikke mandlige komponister blive udvalgt.
 6. Hver ansøger må sende op til 2 værker.
 7. Komponister eller lydkunstnere som ikke skriver partiturer, opfordres til i stedet at vedlægge en beskrivelse af den kunstneriske ide bag værket (max 1 A4-side pr. værk) (HUSK: beskrivelsen skal være skrevet på engelsk!)
 8. ANONYMT materiale skal være i digital form (husk at slette alt metadata) og gemt på en måde der ikke udløber. Send alt materiale (pdf/mp3/mp4 etc, enten som vedhæftet eller via dropbox/google drive) sammen med en udfyldt ansøgning til: apply@ungnordiskmusik.dk
 9. Som en vigtig del af ansøgningen SKAL ansøgere nominere et jurymedlem til næste års call. Ansøger skal nominere en professionel komponist, musiker eller lydkunstner, de synes er relevant og mener vil være interessant for platformen. Det nominere jurymedlem må ikke have tilknytning til hverken UNM eller de højere uddannelser for musik eller kunst i Danmark. Det er enormt vigtigt for UNM Danmark at ansøgere indsender velovervejede og seriøse anbefalinger, da en uafhængig jury er den bedste måde at skabe en demokratisk og upartisk udvælgelse af værker.  
 10. 5 værker vil blive udvalgt fra hver af de nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Et værk vil blive udvalgt fra henholdsvis Letland, Litauen og Estland.
 11. Der er ingen kriterier for instrumentation og ensemble størrelse, e.l.. UNM Norge forpligter sig til at producere en opførelse eller udstilling af alle de udvalgte værker. Vi kan dog ikke facilitere et symfoniorkester. I stedet vil en fleksible sinfonietta være tilgængelige.
 12. Ansøgningsdeadline er 15. Juni 2022 kl.23.59 CEST.