ENGLISH BELOW!

INDKALDELSE AF VÆRKER

til UNM – Ung Nordisk Musikfestival – 2017: Reykjavík ”Sound and Space”

Det nordiske fællesskab er et forbillede for resten af verden: UNM Festivalen løber af stabelen for 71. gang i Reykjavík under temaet “Sound and Space”.

Ingen andre steder i verden end i Norden findes dette unikke fællesskab på tværs af landegrænser, hvor kunstnerisk mangfoldighed, tolerance og genrebrud er naturlige bestanddele af kunsten, og derfor også kunstmusikken.

Siden sin begyndelse i 1946 har UNM været det vigtigste vindue for ung nordisk musik og i UNM DK ønsker vi at præsentere et udsnit af det levende og varierede danske musikmiljø! Derfor inviteres alle danske eller herboende komponister / lydkunstnere, som studerer eller som er under 30 år, til at indsende værker.

Der lægges ikke vægt på særlige stilistiske kriterier. Eksperimentelle, instrumentale, elektroniske, elektro-akustiske værker samt installationer, multimedia og performance-baserede værker vil alle blive behandlet på samme vilkår.

En uafhængig jury på 3 professionelle komponister/musikere vil udvælge 7 værker. Potentielle jurymedlemmer blev besluttet på UNM DKs generalforsamling i oktober 2016. De endelige jurymedlemmers identitet vil først blive afsløret i januar 2017 sammen med de udvalgte værker.

Transport og overnatning vil blive dækket af festivalen.

Det er et ufravigeligt krav for de udvalgte komponister at være tilstede under hele festivalen samt deltage i de i festivalen afholdte lectures / seminarer.

UNM 2017: Reykjavík vil finde sted 14.-19. august 2017.

BETINGELSER:

 1. Hver kunstner må sende max 2 værker ind.
 1. Udvælgelsen vil foregå anonymt. Derfor SKAL alt indsendte materiale bære pseudonym og der må IKKE fremgå dedikationer, ensemblenavne, tidligere opførelser og andet, som ville kunne identificere komponisten. Fremgår disse oplysninger vil værket ikke blive taget i betragtning.
 1. UNM Danmark skal have modtaget alt materiale senest kl. 12:00 den 15. december 2016.
 1. Ansøgningsskema hentes her: ansøgningsskema unm
 1. Komponister / lydkunstnere, der ikke arbejder med partitur, anbefales at medsende en beskrivelse af indsendte værks kunstneriske ideer. (Max én A4-side per værk.) (OBS! Skal være på engelsk!)
 1. ANONYMISERET materiale indsendes digitalt (husk at slette alt metadata!):

Send alt materiale (.pdf/mp3/mp4 osv., enten vedhæftet i mail eller via dropbox/wetransfer) samt et udfyldt ansøgningsskema til:

lauge@ungnordiskmusik.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ung Nordisk Musik Danmark

__________

CALL FOR WORKS – UNM 2017: Reykjavík ”Sound and Space”

The Nordic fellowship is a role model for the rest of the world: the 71st UNM Festival takes place Reykjavík with the theme “Sound and Space”.

No other place in the world than in the Nordic region does this unique fellowship exist across borders, where artistic diversity, tolerance and the breakdown of genres are natural elements of art, and therefore also music.

Since its beginning in 1946, UNM has been the most important window for young, nordic music. UNM DK wants to present a cross-section of the vibrant and varied music scene in Denmark at the next UNM festival in Aarhus in 2016.

Composers/sound artists based in Denmark (or citizens of Denmark abroad) under the age of 30 or currently studying, are invited to apply to represent Denmark and have a piece performed at the next Ung Nordisk Musik festival in Reykjavík in August 2017.

There is no stylistic criteria. Experimental / Instrumental / Electronic / Installation / Multimedia / Performance-based works will all be taken into consideration.

An independent jury of 3 professional composers / musicians will select a total of 7 works. The jury was chosen at the UNM general assembly (October 5th, 2016). The jury members’ identities will be revealed along with the 7 chosen composers / works in January 2017.

Travel and accommodation expenses will be covered by the festival.

Selected composers are required to attend the whole festival, including lectures / seminars.

UNM 2017: Reykjavík will take place 14th-19th of August 2017.

CONDITIONS:

 1. A maximum of 2 works per composer will be considered.
 1. The selection process is anonymous. Therefore, all material MUST be marked with a pseudonym, and be free from dedications, or any mention of ensembles or previous performances, etc.
 1. UNM Danmark must receive all materials by no later than 12pm on the 15th of December 2016.
 1. The application form is found here: application form unm
 1. Composers / sound artists, who do not write scores, are encouraged also to send a description of the artistic ideas in the submitted work. (Max one A4-page per work.) (NB! The description has to be in English!)
 1. ANONYMOUS material must be sent in digital form (remember to delete all metadata!):

Send all materials (.pdf/mp3/mp4 etc, either as an attachment or via dropbox/wetransfer) together with a completed application form to:

lauge@ungnordiskmusik.dk

Best regards,

Board of Ung Nordisk Musik Denmark