ENGLISH BELOW!

INDKALDELSE AF VÆRKER

Til UNM – Ung Nordisk Musikfestival – 2020: Tampere

Ung Nordisk Musik er en festival for unge komponister, lyd og performance kunstnere baseret i

de nordiske lande. I 2020 vil festivalen finde sted d. 24 – 30 August i Tampere, Finland.

Siden sin begyndelse i 1946 har UNM været det vigtigste vindue for ung nordisk musik og i UNM

DK ønsker vi at præsentere et udsnit af det levende og varierede danske musikmiljø! Derfor

inviteres alle danske eller herboende komponister / lydkunstnere, som studerer eller som er

under 30 år, til at indsende værker.

Der lægges ikke vægt på særlige stilistiske kriterier. Eksperimentelle, instrumentale, elektroniske,

elektro-akustiske værker samt installationer, multimedia og performance-baserede værker vil alle

blive behandlet på samme vilkår.

En uafhængig jury på 3 professionelle komponister/musikere vil udvælge 7 værker. Potentielle

jurymedlemmer blev besluttet på et åbent møde i januar 2019. De endelige jurymedlemmers

identitet vil først blive afsløret i september 2019 sammen med de udvalgte værker.

Hvis kønsfordelingen blandt ansøgerne er mellem 50/50 og 15/85, samt der er givet point til en

eller flere komponister af hvert køn, garanterer Ung Nordisk Musik Danmark at minimum en

kvindelig og en mandlig komponist får tilbudt deltagelse ved festivalen.

Transport og overnatning vil blive dækket af festivalen op til 6.500. Det vil være muligt at bo på

hostel arrangeret af festivalen.

Det er et ufravigeligt krav for de udvalgte komponister at være tilstede under hele festivalen samt

deltage i de i festivalen afholdte lectures / seminarer.

BETINGELSER:

1. Hver kunstner må sende max 2 værker ind.

2. Udvælgelsen vil foregå anonymt. Derfor SKAL alt indsendte materiale bære pseudonym og der

må IKKE fremgå dedikationer, ensemblenavne, tidligere opførelser og andet, som ville kunne

identificere komponisten. Fremgår disse oplysninger vil værket ikke blive taget i betragtning.

3. UNM Danmark skal have modtaget alt materiale senest kl. 12:00 den 15. juni 2019.

4. Ansøgningsskema hentes her

5. Komponister / lydkunstnere, der ikke arbejder med partitur, anbefales at medsende en

beskrivelse af indsendte værks kunstneriske ideer. (Max én A4-side per værk.) (OBS! Skal være på

engelsk!)

6. ANONYMISERET materiale indsendes digitalt (husk at slette alt metadata!):

Send alt materiale (.pdf/mp3/mp4 osv., enten vedhæftet i mail eller via dropbox/wetransfer) samt

et udfyldt ansøgningsskema til:

lauge@ungnordiskmusik.dk

PRAKTISK:

UNM vil stå for at booke det nødvendige til opførslen af de udvalgte værker – performere, rum og

teknisk udstyr. Vi kan indtil videre oplyse om samarbejder med følgende grupper.

Tampering Ensemble:

Kammer ensemble med besætningen: 2.1.1.0/1.1.0.1/guit/pno/acc/perc/2.1.1.1. samt en sopran.

Med mulighed for større og mindre kammerensembleværker.

https://www.tampering.fi/7

ÄÄNI-kollektiivi:

Ansøgere tilskyndes at indsende intermediale, iscenesatte og performative værker. Besætningen

er fløjte, klarinet, slagtøj, klaver, violin og cello. Det er også muligt at bruge mindre

kombinationer.

https://aanikollektiivi.net/

UNM Orchestra:

Et orkester bestående af musikere fra Tampere Philharmonic Orchestra og The Orchestra

Academy of Tampere Music Academy. Besætningen forventes at være: 3.3.3.3/4.3.3.1/3/pf(cel)/

arpa/archi. Solokoncerter og lignende er også velkomne.

https://temperefilharmonia.fi/

Orkesterit ja kuorot

Orkesterit ja kuorot

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ung Nordisk Musik Danmark

——————–

CALL FOR WORKS – UNM 2020: Tampere

Ung Nordisk Musik is a festival for young composers, sound artists and performance artists based

in any of the Nordic countries. In 2020 the festival will be held 24.-30.8. in Tampere, Finland.

Since its beginning in 1946, UNM has been the most important window for young, nordic music.

UNM DK wants to present a cross-section of the vibrant and varied music scene in Denmark.

Composers/sound artists based in Denmark (or citizens of Denmark abroad) under the age of 30

or currently studying, are invited to apply to represent Denmark and have a piece performed at

the next Ung Nordisk Musik festival in Tampere in August 2020.

There is no stylistic criteria. Experimental / Instrumental / Electronic / Installation / Multimedia /

Performance-based works will all be taken into consideration.

An independent jury of 3 professional composers / musicians will select a total of 7 works. The

jury was chosen on an open meeting in January 2019. The jury members’ identities will be

revealed along with the 7 chosen composers / works in September 2019.

If the gender balance of the applicants is between 50/50 and 15/85, and at least one female and

one male composer have been awarded points by the jury, at least one female and one male

composer will be offered a place at the festival.

Travel and accommodation expenses up to 6.500DKK will be covered by the festival.

Selected composers are required to attend the whole festival, including lectures / seminars.

CONDITIONS:

1. A maximum of 2 works per composer will be considered.

2. The selection process is anonymous. Therefore, all material MUST be marked with a

pseudonym, and be free from dedications, or any mention of ensembles or previous

performances, etc.

3. UNM Danmark must receive all materials by no later than 12pm on the 15th of June 2019.

4. The application form is found here

5. Composers / sound artists, who do not write scores, are encouraged also to send a description

of the artistic ideas in the submitted work. (Max one A4-page per work.) (NB! The description has

to be in English!)

6. ANONYMOUS material must be sent in digital form (remember to delete all metadata!):

Send all materials (.pdf/mp3/mp4 etc, either as an attachment or via dropbox/wetransfer) together

with a completed application form to:

lauge@ungnordiskmusik.dk

PRACTICAL:

UNM will book everything needed for the perfomance of the selected works – the performers, the

spaces and technical equipment – based on the works themselves. This being the case, the

following line-ups have been preliminarily booked for the Tampere festival.

Tampering Ensemble.

Instrumentation of this ensemble is 2.1.1.0/1.1.0.1/guit/pno/acc/perc/2.1.1.1. and a soprano. You

can also apply with bigger and smaller chamber works.

https://www.tampering.fi/7

ÄÄNI-kollektiivi.

The applicants are encouraged to apply with staged or performative chamber works. The

collective consists of flute, clarinet, percussion, piano, violin and cello. You can also apply with

other combinations.

https://aanikollektiivi.net/

UNM Orchestra.

A combination of players from the Tampere Philharmonic Orchestra and the Orchestra Academy

of Tampere Music Academy. The preliminary instrumentation for the orchestra is 3.3.3.3/4.3.3.1/3/

pf(cel)/arpa/archi. You are also welcome to apply with works for either bigger or smaller

combinations. Works with soloists – like concertos – are possible as well.

https://temperefilharmonia.fi/

Best regards,

Board of Ung Nordisk Musik Denmark